Viêm thanh quản là một trong những bệnh thường gặp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến giọng nói khi giao tiếp, gây nhiều bất lợi trong cuộc sống. Bệnh viêm thanh quản thường kèm theo nhiều triệu chứng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.