Polyp thanh quản là một bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng người trưởng thành mắc bệnh với tỉ lệ cao hơn nhiều. Bệnh polyp thanh quản có nặng không? Điều trị như thế nào? PGS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn.