Bấm huyệt chữa khản tiếng có tốt không? Có đem lại hiệu quả lâu dài không là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn sẽ giải đáp trong video.