Không giống những chứng bệnh khác, viêm amidan là bệnh lý có thể xuất hiện ở bất cứ đối tượng nào mà không phân biệt độ tuổi, hay giới tính. Vậy cụ thể amidan là gì? Gồm mấy dạng? Cấu tạo và chức năng như thế nào?