Chia sẻ của bác sĩ Phùng Vạn An về trải nghiệm thực tế khi sử dụng viên uống thảo dược Tiêu Khiết Thanh. Nhờ sử dụng Tiêu Khiết Thanh hàng ngày, không lo khàn tiếng, mất tiếng, thoải mái livestream bán hàng cả ngày.