Thưa giáo sư cháu bị cắt hạt xơ 10 năm nay và mấy tháng gần đây cháu bị khàn tiếng, cháu là giáo viên, cháu đã đi chữa trị khắp các bệnh viện mà vẫn không khỏi. Bác sĩ chuẩn đoán cháu bị viêm dày dây thanh. Cháu xin hỏi giáo sư có cách gì chữa trị dứt điểm được không ? Cháu xin cảm ơn.
Trả lời:

Bị hạt xơ đã cắt rồi thì phải nói được, nhưng viêm dày dây thanh trong điều trị tương đối khó. Tốt nhất, trong lúc giảng bài phát âm, bạn cố gắng đừng bắt dây thanh phải làm việc quá tải, nên dùng micro để hỗ trợ trong giảng dạy.

 Chúc bạn sức khỏe

Chuyên viên tai mũi họng