E muon mua :-1 hop
Trả lời:

Chào bạn!

Bạn muốn mua sản phẩm gì? Bạn cần nói rõ thông tin để được tư vấn cụ thể.

Chúc bạn sức khỏe!