Cảm khác cúm như thế nào? Cảm và cúm có cùng một phương pháp điều trị không?
Trả lời:

Cảm và cúm có cùng nguyên nhân, nhưng khác nhau về siêu vi gây bệnh. Cảm thường không nhức đầu, không sốt, không đau mình mẩy. Ngược lại, cúm thì sốt cao, nhức đầu, đau mình mẩy.
Về phương pháp điều trị, người bệnh có thể dùng thuốc trị cảm cúm có thành phần phenylephrine chống sổ mũi và nghẹt mũi.

Chúc bạn sức khỏe

Chuyên viên tai mũi họng