Thanh quản có vai trò quan trọng giúp chúng ta nói chuyện và giao tiếp cùng mọi người xung quanh. Khi mắc viêm thanh quản, khả năng giao tiếp của người bệnh bị hạn chế và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Hãy lắng nghe phân tích của PGS.Ts Nguyễn Hoàng Sơ